ایماء
LostLord.com and http://Gallery.shamsozoha.com

My Embaled Heart

قلبم دیگر نمی خواهد همراهیم کند. خسته است از طپشهای بی حاصل. خسته است از برای تو نطپیدن!

و چشمم

و گوشم

و...


شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦
نظرات


خوب نیستم...

او پرسید: «اى مریم! این را از کجا آورده‏اى؟!»

گفت:«این از سوى خداست. خداوند به هر کس بخواهد، بى حساب روزى مى‏دهد.»

.

.

خسته ام!


شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦
نظرات


My Father's Cry

شاید در پاریس تو را ببینم...شاید در آمستردام...

چشمهایم را شسته ام برای دیدنت، به حق چشمهایت. میروم تا خاک تو را بیاورم...

شاید در پاریس بمیرم...شاید در آمستردام...


شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦
نظرات


هيچ چيز کم ندارم...!

خیره میشوم به راهرو پل آبر پیاده.انگاریادم رفته.انگار یادم رفتی.کوله پشتی ام چه شکلی بود؟سیبم را شوت میکردم!هرگز از آن بالا تف نکردم روی ماشینها.ماشینها آدمها..!

یادم هست تو را ...


دوشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٦
نظرات


He is going to be sluttered

سوار و اسب او گردید سیراب

در آن وادی که بودی آب نایاب


جمعه ٢۱ دی ،۱۳۸٦
نظرات


Taste of Victory

بالاخره قبول شدم! حالا چی میگی؟؟

جمعه ۱٤ دی ،۱۳۸٦
نظرات


اعتراف

داره یادم میره!آروم آروم.از خستگی.کاش هیچ وقت طعم زندگی رو نچشی! وقتی میمیری دلت واسه اکسیژن تنگ میشه!

خسته ام...همش بهانه میگیرم..

 

دلم واسه خودم تنگ شده!

یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦
نظرات


Busy

با چشم بسته میبینه!میفهمی؟؟؟

یکشنبه ٢ دی ،۱۳۸٦
نظرات


Nonesense Sense

حالم عجیبه! جگر پیوندی داره پس میزنه!!


جمعه ۱٦ آذر ،۱۳۸٦
نظرات


To the Destiny

بالاخره رفتم...به سوی سرنوشت...یه پروازه دربست!

جمعه ۱٦ آذر ،۱۳۸٦
نظرات