My Father's Cry

شاید در پاریس تو را ببینم...شاید در آمستردام...

چشمهایم را شسته ام برای دیدنت، به حق چشمهایت. میروم تا خاک تو را بیاورم...

شاید در پاریس بمیرم...شاید در آمستردام...

/ 0 نظر / 8 بازدید